internationaler Clubvergleich Sonntag 09. April 1989 15:00 Uhr

zurrück zur Übersicht


St.Nr.

Name, Vorname

Club

Heat

Pk

Heat

Pk

Heat

Pk

Heat

Pk

 

Platz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Haflik

Chabarovice

3

 

 

 

1

 

 

 

4

0

 

 

 

4

2

 

 

 

6

3

 

 

 

9

 

 

2

Hauptmann

Chabarovice

2

 

 

 

 

1

 

 

3

 

2

 

 

5

 

0

 

 

5

 

D

 

 

5

 

 

3

Lehmann

Neubrandenburg

0

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

 

0

 

 

0

 

0

 

 

1

 

1

 

 

4

Mussehl

Neubrandenburg

1

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

2

5

 

 

 

1

6

 

 

 

0

6

 

 

5

Muranda

Slany

 

3

 

 

3

 

 

 

6

 

3

 

 

9

 

 

2

 

11

 

 

 

3

14

MS

2

6

Prusa

Chabarovice

 

2

 

 

 

3

 

 

5

1

 

 

 

6

 

 

 

2

8

 

 

3

 

11

 

 

7

Hradeczki

Slany

 

1

 

 

 

 

2

 

3

 

 

 

3

6

0

 

 

 

6

 

D

 

 

6

 

 

8

Ziralda

Chabarovice

 

0

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

2

 

1

 

 

3

2

 

 

 

5

 

 

9

Bartosch

Slany

 

 

3

 

2

 

 

 

5

 

 

2

 

7

 

 

 

3

10

 

3

 

 

13

 

3

10

Kammann,U.

Neubrandenburg

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

0

 

 

1

 

1

0

 

 

 

1

 

 

11

Oburon

Slany

 

 

1

 

 

 

3

 

4

2

 

 

 

6

 

3

 

 

9

 

 

 

1

10

 

 

12

Lagoda

Neubrandenburg

 

 

2

 

 

 

 

MS

2

 

2

 

 

4

3

 

 

 

7

 

 

D

 

7

 

 

13

Nicolas, B.

Neubrandenburg

 

 

 

MS

0

 

 

 

0

 

 

 

1

1

 

2

 

 

3

 

 

2

 

5

 

 

14

Moraves

Chabarovice

 

 

 

2

 

2

 

 

4

 

 

3

 

7

1

 

 

 

8

 

 

 

2

10

 

 

15

Kornweih

Neubrandenburg

 

 

 

1

 

 

1

 

2

 

0

 

 

2

 

 

 

St

2

1

 

 

 

3

 

 

16

Ott

Neubrandenburg

 

 

 

3

 

 

 

3

6

3

 

 

 

9

 

 

3

 

12

 

2

 

 

14

3

1

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeit in sek.

......

......

......

70,94

......

......

......

70,86

 

70,57

......

......

70,38

 

......

......

......

......

 

......

......

......

70,29

 

69,4